herstel visie zonder operatie


Dec 3, 2020 —
Als de verwerking van visuele prikkels in de hersenen verminderd of verstoord ... mogelijk (deels) op basis van lagere orde visuele functies geobjectiveerd worden. ... Een behandeling kan volgen waarin het ook mogelijk is dat er uitgebreider ...
Training-geïnduceerd visueel veld herstel in de vroege fase van beroerte: een pilot ... die elementaire visuele functies overstijgen): niet alleen was er sprake van ...
van de visuele functies hoeft niet enkel een beoordelende functie te hebben, maar kan ook indicaties bieden omtrent mogelijke behandeling en revalidatie.
behandeling van de verschillende stadia van amblyopie (Snowdon en ... Het gezichtsvermogen is het totaal van visuele functies van het oog en het betreffende.
Oct 7, 1992 —
Het verbeteren van het visuele systeem is een belangrijk aspect van herstel omdat de hogere cognitieve functies ervan afhangen.
Sep 27, 2012 —
Een groot aantal psychologen uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten volgt een cursus voor psychologische diagnostiek en behandeling inzake visuele ...
Oorzaak. In bovenstaande figuur zijn de zenuwbanen tussen het oog en de primaire visuele cortex (het deel van de hersenschors verantwoordelijk voor het zien) ...
In veel gevallen overstijgt de verbetering de elementaire visuele functies: zo ... Onderzoek Partieel Herstel Visuele Veld Defecten in de vroege fase van CVA ...
Hemianopsie en bij andere visuele velddefecten, is er sprake van een stoornis ... er sprake is van een verlies van sensorische of motorische functies waardoor dit ... Gedeeltelijk herstel van het visuele velddefect kan optreden bij 10 tot 20% ...
Nov 15, 1995 —
Vanaf de geboorte groeit het oog en ontwikkelen de visuele functies. ... Na voltooiing van de visuele ontwikkeling rond het 10e jaar, is behandeling van ...
Als een conventionele behandeling, zoals het patchen van het beterziende oog, ... Het effect van lichte ontbering op visuele functies bij volwassen amblyopes.
Het kinderoog en de visuele functies zijn in een ontwikkelingsfase, waardoor tijdige en leeftijdsafhankelijke behandeling van cruciaal belang is. Hier ligt een ...
Visuele waarneming is de mogelijkheid om de betekenis van een visuele ... om gebreken in visuele waarneming en andere cognitieve functies te herstellen en ...

[top]